Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned

I år foregår generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes grundet COVID-19 på Teams, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at sende en mail til fladsaasvoemmeklub@klub-modul.dk. Herefter modtaget du et link på mail til deltagelse i generalforsamlingen.

Dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Bestyrelsen vælges således:
  • Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.
  • Ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant
 • Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
 • Eventuelt.
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen