Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned.

I år foregår generalforsamling tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19:00 i Fladså Hallen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Bestyrelsen vælges således:
  • Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.
  • Ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant
 • Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
 • Eventuelt.
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle